Biomanipulering i Vallentunasjön 2010 & 2011

Under åren 2010 & 2011 har Fiskeresursgruppen varit ansvarig för att förbättra vattenkvaliteten i Vallentunasjön genom reduceringsfisken av sk vitfisk via trålning. Projektets syfte är att återskapa ett siktdjup om 1m för att återigen göra sjön till en attraktiv badsjö och samtidigt även fortsättningsvis en vara en bra fiskesjö för gös, ål, abborre och gädda.…

Napp på Nytt – Fisketurism

Ett landsbygds-utvecklingsprojekt i Stockholms län. Målet med projektet är att bygga nätverk och samarbeten mellan nya och befintliga boendeföretag och fiskeguider. Informationsträffar den 8/3-2012 (kl 14-16) Allt på sjön (Älvsjömässan) och 14/3 (14-16) Visit Skärgården (Strandvägen). Satsa på fisketurism och öka din lönsamhet! Att utveckla fisketurismen är ett kostnads- och resurseffektivt sätt att öka din…