F.A.S.T. – Fiskeresursgruppen

Sedan 2010 drivs F.A.S.T. – Fiskeresursgruppen i privat regi.

Verksamheten är inriktad mot projektledning, konsultationer och praktiska arbeten inom områdena; Fiskbiologi, Akva (Vattenvård och Fiskodling), samt SportfiskeTurism därav namnet F.A.S.T. – Fiskeresursgruppen.

Under uppbyggnadsåren 1998-2009 har en mängd nöjda kunder och uppdragsgivare såväl inom Sverige som utomlands utnyttjat den kompetens som finns inom Fiskersursgruppen via en mängd olika projekt och uppdrag. Utförda uppdrag.

Fiskeresursgruppens unika kontaktnät med samarbetspartners i många länder och inom olika discipliner borgar för att det alltid finns kunskap och uppdateringar av ny forskning och utveckling inom våra verksamhetsområden.

Samarbete

Vesi-Eko & F.A.S.T. – Fiskeresursgruppen i samarbete. www.vesieko.fi

Båtelfiske

Fiskeresursgruppen introducerade en helt ny metodik för att undersöka rinnande vatten med den specialbyggda elfiskebåten.

Rapporter

Rapporter

Aktuellt