Fågel eller fisk :) – Reduktionsfiske av gädda med elfiskebåt.

Reduktionsfiske av gädda i Rosenkällasjön 2019. Sammanfattning Vid sju dagars båtelfiske i Rosenkällasjön under november månad fångades totalt 2863   gäddor som flyttades levande till sjöns utloppsbäck Smedstadsbäcken som spärrats av med ryssjor för att förhindra återvandring till sjön. Av den totala fångsten var uppskattningsvis 75% (2147st)  gäddor med en totallängd <15cm. Ca 20% av…