De senaste åren 2020-2023

Vi har under de senaste åren varit behjälpliga för SLU Aqua i arbetet med att ta fram en standard för båtelfiske och delat med oss av våra erfarenheter från 25 års båtelfiske. LUKE i Finland har också fått liknande assistans av oss. Dessutom har vi haft båtelfiske-uppdrag i båda länderna där den nya standardiserade metoden…

Fågel eller fisk :) – Reduktionsfiske av gädda med elfiskebåt.

Reduktionsfiske av gädda i Rosenkällasjön 2019. Sammanfattning Vid sju dagars båtelfiske i Rosenkällasjön under november månad fångades totalt 2863   gäddor som flyttades levande till sjöns utloppsbäck Smedstadsbäcken som spärrats av med ryssjor för att förhindra återvandring till sjön. Av den totala fångsten var uppskattningsvis 75% (2147st)  gäddor med en totallängd <15cm. Ca 20% av…

Utökad reduktionsfiske-verktygslåda!

Utökad reduktionsfiske-verktygslåda! Båtarna från Skundernprojektet nu i Fiskeresursgruppens regi. -Vi förbättrar ständigt vår kapacitet för att utföra uthålliga och tillräckligt stora reduktionsfisken för att även på lång sikt få nöjda kunder, säger Dr Mikael Carlstein som är verksamhetsansvarig för Fiskeresursgruppen. Minst 80% av vitfisken måste fiskas ut under en tvåårsperiod för att inte effekten av…

Välkommen till en träff rörande inventering, restaurering och förvaltning av sjöar och vattendrag!

Vattenkvalitet speciellt avseende övergödda sjöar. – Vad gör vi? Välkommen till en träff rörande inventering, restaurering och förvaltning av sjöar och vattendrag! Tid och plats: Onsdagen den 10/5. Hjälmarens vattenvårdsförbund, Boställsvägen 4, 702 27 Örebro (konferensrummet andra våningen) 08.45 – 09.15 Helhetsperspektiv för bedömning av avrinningsområden, Erkki Saarijärvi VESI-EKO (Finland, på engelska) 09.15- 09.45 Syresättning/luftning…