Välkommen till en träff rörande inventering, restaurering och förvaltning av sjöar och vattendrag!

Vattenkvalitet speciellt avseende övergödda sjöar. – Vad gör vi? Välkommen till en träff rörande inventering, restaurering och förvaltning av sjöar och vattendrag! Tid och plats: Onsdagen den 10/5. Hjälmarens vattenvårdsförbund, Boställsvägen 4, 702 27 Örebro (konferensrummet andra våningen) 08.45 – 09.15 Helhetsperspektiv för bedömning av avrinningsområden, Erkki Saarijärvi VESI-EKO (Finland, på engelska) 09.15- 09.45 Syresättning/luftning…