Välkommen till en träff rörande inventering, restaurering och förvaltning av sjöar och vattendrag!

Vattenkvalitet speciellt avseende övergödda sjöar. – Vad gör vi? Välkommen till en träff rörande inventering, restaurering och förvaltning av sjöar och vattendrag! Tid och plats: Onsdagen den 10/5. Hjälmarens vattenvårdsförbund, Boställsvägen 4, 702 27 Örebro (konferensrummet andra våningen) 08.45 – 09.15 Helhetsperspektiv för bedömning av avrinningsområden, Erkki Saarijärvi VESI-EKO (Finland, på engelska) 09.15- 09.45 Syresättning/luftning…

Premiär för elfiske i Göta älv

Elfiske i Göta älv. Ann Bertilsson och Ragnar Lagergren från Länsstyrelsen. Foto: Karl Sundbaum Det finns olika sorters premiärfiske. I dagarna testades för första gången elfiske från båt i Göta älv. Elfiske är ingen nyhet inom svensk miljöövervakning. Metoden ger oss kunskap om fiskbestånd, arter och antal, i rinnande vatten. Men alla tidigare undersökningar har…