Premiär för elfiske i Göta älv

Elfiske i Göta älv. Ann Bertilsson och Ragnar Lagergren från Länsstyrelsen. Foto: Karl Sundbaum Det finns olika sorters premiärfiske. I dagarna testades för första gången elfiske från båt i Göta älv. Elfiske är ingen nyhet inom svensk miljöövervakning. Metoden ger oss kunskap om fiskbestånd, arter och antal, i rinnande vatten. Men alla tidigare undersökningar har…

Elfiskebåtar märker fisk

Det finns två elfiskebåtar i hela Europa. En av dem befinner sig just nu i Gavleån för att märka fiskar för det samarbetsprojekt som ska underlätta fiskvandringen i ån. Arbetarbladet har tidigare berättat om det samarbetsprojekt för att förbättra fiskvandringen i Gästriklands åar som bland andra länsstyrelsen, Gävle kommun och Gävle energi deltar i. Som…

Naturresurs rinnande vatten

… är en forskargrupp vid Avdelningen för biologi vid Karlstads universitet. Gruppen arbetar främst med tillämpade forskningsprojekt som berör hur människan påverkar den värdefulla naturresurs som rinnande vatten utgör och hur denna påverkan kan mildras. Läs mer här

Biomanipulering i Vallentunasjön 2010 & 2011

Under åren 2010 & 2011 har Fiskeresursgruppen varit ansvarig för att förbättra vattenkvaliteten i Vallentunasjön genom reduceringsfisken av sk vitfisk via trålning. Projektets syfte är att återskapa ett siktdjup om 1m för att återigen göra sjön till en attraktiv badsjö och samtidigt även fortsättningsvis en vara en bra fiskesjö för gös, ål, abborre och gädda.…

Napp på Nytt – Fisketurism

Ett landsbygds-utvecklingsprojekt i Stockholms län. Målet med projektet är att bygga nätverk och samarbeten mellan nya och befintliga boendeföretag och fiskeguider. Informationsträffar den 8/3-2012 (kl 14-16) Allt på sjön (Älvsjömässan) och 14/3 (14-16) Visit Skärgården (Strandvägen). Satsa på fisketurism och öka din lönsamhet! Att utveckla fisketurismen är ett kostnads- och resurseffektivt sätt att öka din…