Naturresurs rinnande vatten

… är en forskargrupp vid Avdelningen för biologi vid Karlstads universitet. Gruppen arbetar främst med tillämpade forskningsprojekt som berör hur människan påverkar den värdefulla naturresurs som rinnande vatten utgör och hur denna påverkan kan mildras. Läs mer här