Utökad reduktionsfiske-verktygslåda!

Utökad reduktionsfiske-verktygslåda! Båtarna från Skundernprojektet nu i Fiskeresursgruppens regi. -Vi förbättrar ständigt vår kapacitet för att utföra uthålliga och tillräckligt stora reduktionsfisken för att även på lång sikt få nöjda kunder, säger Dr Mikael Carlstein som är verksamhetsansvarig för Fiskeresursgruppen. Minst 80% av vitfisken måste fiskas ut under en tvåårsperiod för att inte effekten av…